Welkom bij Grasboom Leusden

Grasboom Leusden heeft in Leusden (Utrecht) een woonvoorziening met 12 zelfstandige appartementen en een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd op de plek waar ooit de boerderij Groot Krakhorst stond.

Deze appartementen zijn bestemd voor jongeren die door autismeproblematiek behoefte hebben aan ondersteuning bij dagelijkse dingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Met deze ondersteuning kunnen zij zelfstandig wonen en functioneren.

 

In het ontwerp zijn de karakteristieke stijlelementen van de voormalige boerderij 'Groot Krakhorst' verwerkt. Ook de apart gelegen varkensschuur is herbouwd. In het hoofdgebouw bevinden zich vijf appartementen op de eerste verdieping en vier appartementen met een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond. De oude varkensschuur biedt plaats aan drie appartementen. Totaal zijn er twaalf appartementen variërend in oppervlakte van 55- 66m2.

 

Het betreft een initiatief van de ouders van deze jongeren die de handen ineen hebben geslagen om voor hun kinderen een veilige woonplek te realiseren. Dit was een omvangrijke klus die liep vanaf het eerste idee, bestemmingsplan, bouwtekening, bouw, oplevering tot aan de inrichting en het betrekken van de woningen. Ook werd gezorgd dat de juiste zorg beschikbaar was zodra de jongeren hun woning betrokken.

 

Er is nauw samengewerkt met de Gemeente Leusden, de Woningstichting Leusden en het klankbord van Wijkplatform De Wetering in Leusden.

 

Grasboom Leusden valt onder de paraplu van de Stichting De Grasboom. Stichting de Grasboom fungeert als een overkoepelende stichting waaronder zich nieuwe wooninitiatieven kunnen ontwikkelen en in stand gehouden kunnen worden. Momenteel zijn er acht Grasboomprojecten verdeeld over drie regio's. Al deze initiatieven zijn zelfstandige stichtingen, maar ze maken waar mogelijk gebruik van elkaars kennis en ervaring. Voor aanmelding en informatie klik hier.

 

 
Waar

Grasboom Leusden

Lokatie Groot Krakhorst

12 appartementen

 

Secretariaat:

Bolderikhof 20

3831 AL Leusden

 

Email: info@grasboom-leusden.nl

Telefoon:06 1274 4804

 

Bankrekening: IBAN NL80 RABO 0311 1748 09

 t.n.v. Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

 


Zorg

Zorgaanbieder:  Stichting Grasboom Leusden

Zorgleverancier: Kwintes (Oost)

We zijn blij met onze sponsoren